De ziel

Breng balans in je ziel door te begrijpen, voelen en zijn!

De eenheid van je hart en ziel wat leidt tot krachtige levensenergie

De eenheid van je hart en ziel wat leidt tot krachtige levensenergie

Eén voelen met de kracht van je gebalanceerde ziel
Een gebalanceerde zielenkracht geeft je een hoger levenskwaliteit

Alles komt vanuit mijn ziel en doe alles met zo zoveel passie en gevoel.
De linken die ik leg tussen mijn kennis, ervaringen en wat ik spontaan doe en voel…dat betekent dat dit gebeurt vanuit van de Soul.
Mijn ziel weet perfect wat te doen…soms noem ik het intuïtie.
Meer vertel ik hierover in de rubriek Happy to Balance volgens mijn R-Seven® methode.

De balans van je hart met je ziel. Hoe maak je connectie?

Van zodra ik luister naar mijn ziel voel ik perfect aan wat te doen, wat goed voor me is, enz.
Het is net of ik dit allemaal al weet en ken.
Daarom voel ik hoe ik dingen kan linken en de belangrijkheid van de verbinding met de natuur.

Beauty is in the way you hold yourself.
It’s how you treat people.
The way you love. It’s self acceptance.
Beauty is in your soul.
– onbekend –

Connectie met… ik ben / I am

I am me.

De resultaten van de betekenis voor soul/ziel zijn…

Je ziel begrijpen
Breng balans in je ziel door te begrijpen, voelen en zijn!

Ziel – zelfstandig naamwoord
de zielen
het zieltje

1. het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste
* een gezonde ziel in een gezond lichaam
1. met je ziel onder je arm – (= zonder doel)
2. hem op zijn ziel trappen – (= erg kwetsen)
3. zieltjes winnen – (= mensen tot je geloof bekeren)
4. hoe meer zielen hoe meer vreugd – (= hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt)
5. je ziel aan de duivel verkopen – (= je uitleveren aan iets slechts)
6. eelt op je ziel hebben – (= ongevoelig zijn voor verdriet)
7. ter ziele gaan – (= ophouden te bestaan
8. met hart en ziel – (= met alle kracht en toewijding)
9. op zijn ziel krijgen – (= een uitbrander krijgen)
10. bezit uw ziel in lijdzaamheid – (= berust er nu maar in)
11. het snijdt me door de ziel – (= het raakt me diep)

2. zielig mens
* die brave ziel doet niemand kwaad

3. menselijk individu
* er wonen 700 zielen in dit dorp
1. twee zielen, een gedachte – (= op hetzelfde moment hetzelfde denken)
2. hoe meer zielen, hoe meer vreugd – (= hoe meer mensen, hoe gezelliger)
3. zieltjes winnen – (= mensen tot je geloof of tot je partij overhalen)
4. een zieltje zonder zorg – (= iemand die onbekommerd leeft)

Synoniemen
geest, psyche

Het lichaam zoals het dan is, is volkomen machteloos en tot niets meer in staat, theologisch en biologisch is ieder activiteit onmogelijk.
Wanneer men dit volkomen nuchter beschouwt, kan men zich afvragen waarom dan nog zo vele, vaak vreemde handelingen voor dit levenloze lichaam worden verricht en waarom zoveel mensen een soms panische angst hebben wanneer zij met een dode onder één dak of soms in één kamer moeten verblijven?
Het antwoord hierop is dat men zich nooit los heeft kunnen maken van de animistische opvatting dat de ziel (of geest) nog enige tijd in of in de nabijheid van het lichaam aanwezig is.
Men had angst voor deze rondzwervende geest, aangezien men geloofde dat hij jaloers was op de nabestaanden.
Men trachtte zich hiertegen te beschermen met allerlei handelingen, welke in wezen onchristelijk waren.
Ziet men in het licht van de moderne theologie de ziel als iets onstoffelijke, onze voorouders hadden hierover andere opvattingen en zagen de ziel in verschillende gedaanten.’

Spreekwoorden met ziel/soul zijn woorden die spreken…

 1. de ogen zijn de spiegels der ziel (=in de ogen van een persoon herkent men het karakter)
 2. door de ziel gaan (=erg pijnlijk of verdrietig zijn)
 3. Eten en drinken houdt lijf en ziel bijeen. (=Eten en drinken blijven levensbehoeften.)
 4. hoe hoger het hart, hoe lager de ziel (uit het Fries) (=hoogmoed is het kenmerk van een dwaas)
 5. hoe meer zielen, hoe meer vreugd (=hoe meer mensen er bij zijn, hoe leuker dat het is)
 6. met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
 7. met hart en ziel (=met plezier en passie)
 8. met zijn ziel onder de arm lopen (=zich vervelen)
 9. moederziel alleen (zijn) (=helemaal alleen (zijn))
 10. ter ziele zijn / ter ziele gaan (=gestorven zijn of sterven, ook figuurlijk: iets dat niet meer bestaat of actief is)
 11. twee zielen, één gedachte (=twee mensen die op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben)
 12. zijn ziel en zaligheid verkopen (=absoluut alles opofferen)
 13. zijn ziel in lijdzaamheid bezitten (=gelaten het ongelijk verdragen)
 14. save our souls (=(S.O.S) Redt onze zielen)