Reiki, helende energie om jouw lichaam te balanceren.

Voel de zachte warme aanraking tijdens de Reiki behandeling

Reiki, helende energie om jouw lichaam te balanceren.

De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 voor onbegrensd of universeel en ki voor kracht of levensenergie ki (‘energie’ of ‘levenskracht’).

Reiki is een geneeswijze die al zo’n 2500 jaar oud is, maar lange tijd in de vergetelheid is geraakt.

Door middel van handoplegging wordt energie doorgegeven, met als doel om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te versterken. Reiki wordt vooral ingezet voor lichtere klachten, en wordt vaak gezien als aanvulling op reguliere geneeswijzen. De methode wordt ingezet tegen emotionele, spirituele en mentale klachten, maar ook om de fysieke gezondheid te versterken.

Een Reiki Massage Behandeling is elke keer uniek….

reiki healing
Een Reiki behandeling wordt bovenop de kledij gegeven. Je voelt de warmte van de handen op die plaatsen waar jouw lichaam uit balans is.

Reiki is een natuurlijke genezingstechniek gebaseerd op het principe dat de therapeut door middel van aanraking energie in de patiënt kan kanaliseren, om het natuurlijke genezingsproces van het lichaam van de patiënt te activeren en het fysieke en emotionele welzijn te herstellen.
Reiki werkt uitstekend voor allerlei problemen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het kan de balans in het hele lichaam herstellen.

Sessies voelen en zien er bij iedere behandelaar en behandeling anders uit omdat jouw lichaam elke keer andere noden heeft. Tijdens een behandeling lig je meestal op een massagetafel.
De behandeling gebeurt boven op de kleren.

De Reiki behandeling begint bij je kruin en eindigt bij je hoofd. Onderweg wordt er aandacht gegeven aan belangrijke knooppunten, de chakra’s.

Meestal wordt zowel je voor- als achterzijde behandeld. Soms kan één zijde genoeg zijn.
Als je een massage verwacht dan raad ik je aan om één van de andere behandelingen te kiezen.
Er wordt op verschillende plaatsen aangeraakt en indien nodig wordt er licht gemasseerd bovenop de kledij.

Reiki healing is geschikt voor bijna iedereen!
De helende energie die gaat stromen werkt in op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Blokkades worden opgeheven waardoor er een mooie balans in het lichaam en geest ontstaat.
De energie van Reiki is puur en zal gaan werken daar waar het nodig is.

In de negentiende eeuw werd het systeem herontdekt door een man genaamd Dr. Mikao Usui.

De wortels van Reiki komen uit India, via Tibet en China naar Japan, waar Dr. Mikao Usui het herontdekte. Hij was een christelijk schoolhoofd en predikant aan de Doshisha Universiteit in Kyoto, Japan.

Op een zondagochtend vroegen enkele van zijn studenten hem of hij de verhalen over Jezus’ wonderen en vooral zijn genezingen echt geloofde. Usui antwoordde dat ja, hij geloofde dat Jezus wonderen verrichtte en mensen genas. De studenten zeiden dat ze te jong waren om te geloven, ze hadden bewijs nodig. Usui nam zijn studenten mee en verliet zijn post aan de universiteit om antwoorden te zoeken.
Dr. Usui wilde zijn religie onderzoeken en ging naar de Verenigde Staten waar hij de Bijbel en christelijke geschriften bestudeerde, maar kon de formule hoe Jezus zijn genezingen uitvoerde bleef een raadsel.
Dus bestudeerde hij het boeddhisme omdat hij wist dat de Boeddha ook de zieken genas.
Zeven jaar later keerde Usui terug naar Kyoto in Japan, waar hij Sanskriet leerde, de heilige en oude taal van India, waar Boeddha werd geboren.
Pas toen kwam hij enkele symbolen tegen die beschreven hoe Boeddha zijn genezing deed. Om een helende kracht van binnenuit te bereiken, besloot Usui te mediteren en te vasten op de heilige berg. Kurayama, zeventien mijl van Kyoto.

Nadat hij de berg had beklommen, ging Dr. Usui 21 dagen mediteren en vasten in de hoop dat hij zijn taak zou volbrengen.
Het was op de laatste ochtend, net voor zonsopgang, dat hij een flikkerend licht aan de horizon zag dat steeds dichterbij kwam. Dr. Usui werd behoorlijk bang, maar hij was dapper en keek naar dit felle licht dat toen het dichtbij kwam veranderde in een witte straal die hem tussen de ogen raakte. Het was zo krachtig dat Dr. Usui bewusteloos neerviel.
Toen hij bijkwam, keek hij omhoog naar de lucht vol met alle kleuren van de regenboog die voor zijn ogen danste. Toen veranderde de lucht in wat leek op een enorm wit scherm met de symbolen die hij in de Sanskrietgeschriften had gezien, geschreven in gouden letters.
Terwijl ze voor hem trilden, werden hun gebruik en betekenis aan hem doorgegeven en ze leken te zeggen: Onthoud, onthoud, onthoud!

Toen Dr. Usui bijkwam, was hij vervuld van licht en energie, ook al had hij 3 weken gevast. Dit was voor Dr. Usui het eerste teken dat hij iets op de berg had ontvangen. Hij was zo opgewonden dat hij in zijn haast om de berg af te komen, zijn teen zo erg stootte dat het bloedde. Automatisch legde hij zijn hand op zijn teen en het bloeden en de pijn verdwenen. Voor Usui was dit het tweede wonder van de helende energie van Reiki.

Verderop op de berg kwam Usui een snackbar tegen, dus bestelde hij een traditioneel Japans ontbijt.
De eigenaar adviseerde hem om gewoon iets eenvoudigs te nemen om het vasten voorzichtig te verbreken, maar Dr. Usui stond op een volledige maaltijd. Toen de kleindochter van de oude man met zijn ontbijt kwam, kon hij zien dat het meisje had gehuild en dat haar gezicht opgezwollen was. Ze vertelde hem dat ze kiespijn had van een geïnfecteerde tand, en toen hij zijn hand op de pijnlijke tand legde, verdween de pijn bijna onmiddellijk.
Dit was het derde bewijs van de Reiki-energie en het vierde wonder voor Dr. Usui was het feit dat hij zijn hele ontbijt kon verteren zonder indigestie te krijgen!

Dit is het verhaal van hoe Reiki werd herontdekt.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), waarvan voedingskunde, kruidengeneeskunde, acupunctuur, acupressuur, feng shui, massage en chi kung, onderdeel uit maken, is gebaseerd op het concept van Chi (= levensenergie).
Qi (ook wel ch’i, chi, ki of gi genoemd, we spreken het uit als ‘tsjie’) is een fundamenteel concept uit de Chinese Cultuur en wordt doorgaans gedefinieerd als (levens)energie of levenskracht. Qi is overal om ons heen en in onszelf aanwezig. 

Alles in het universum is opgebouwd en bestaat uit Qi.
Alles wat leeft in dit universum is gevuld met en omringd door subtiele levenskracht. Planten, dieren en mensen hebben deze subtiele levensenergie nodig. Iedere oude cultuur heeft hiervoor een naam: Chi, Qi (KI), Prana, Ether,… Alles is energie en vanuit deze energie ontstaat alles.
Alles komt voort uit Qi en gaat weer op in Qi m.a.w. niks kan leven zonder Qi.

Het is de onzichtbare meester achter alle zichtbare vormen. Het is de bouwsteen, de basis en de bron voor al het leven.
Qi is meer dan alleen energie. Het bestaat uit drie elementen, namelijk materie, energie en informatie. Door de interactie van deze drie elementen
kan Qi transformeren (hunhua) en kan er verandering optreden, zoals het verdichten van Qi tot vorm of andersom. Informatie in en belangrijke schakel in dit veranderingsproces en bepaald hoe energie en materie in elkaar transformeren.

water, lucht, vuur, aarde
Als alles bron zou zijn, dan is er goed gebalanceerd mannelijke en vrouwelijke energie. In de huidige wereld is helemaal anders.

We kunnen Qi ook nog vanuit een andere invalshoek bekijken: Alles in het universum bestaat uit trillingen en vibreert. 
Energie is ook trilling en vibratie.
Zelf ben je ook een energetische (trilling) en vibreer je op je eigen specifieke trillingsfrequentie. 
De zintuigen zetten je voortdurend op het verkeerde been, doordat zij je de werkelijkheid tonen als fysieke vormen (materie), die een slecht een grove en onvolledige interpretatie van de werkelijkheid zijn.
Dichte materie blijkt meer leeg te zijn dan ondoordringbaar. Als je verder doordringt in de wereld van de kleine deeltjes en de bouwstenen van het universum steeds verder ontleedt van moleculen naar atomen, neutronen  etc., dan blijkt de dichtheid zich steeds verder terug te trekken in ruimte, totdat zij zich volledig aan jouw waarneming onttrekt.
Het leidt je naar leegte, door de boeddhisten gezien als uiteindelijke werkelijkheid.
Je komt uit bij datgene wat aan de basis staat van alles: pure energie of Qi.

Alle disciplines voeden een harmonieuze stroom:
een geblokkeerde stroom, disbalans, een te veel of te weinig aan chi of gebrekkige kwaliteit ervan kan op termijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele ziekten veroorzaken.
Misschien helpt het beeld van wegen, verzamelplaatsen, voertuig en lading om het complexe concept van levensenergie in een lichaam eenvoudig uit te leggen:

Chi is de ‘lading’ en beweegt door een lichaam in banen (meridianen) vergelijkbaar aan een wegennet.
Er zijn 12 hoofdwegen, genoemd naar de organen waar ze verbonden mee zijn. Zij lopen van de vingertoppen naar de tenen en vice versa.
Als je met de armen omhoog staat, dan lopen de 6 yin meridianen van beneden naar boven en de 6 yang meridianen van boven naar beneden.

Chi wordt getransporteerd door voertuigen (je bloed, intentie) en verzameld en opgeslagen in bepaalde plekken (Dan Tians).
De 12 hoofdwegen bevoorraden specifieke organen en functies en dragen straatnamen zoals ‘lever-meridiaan’, ‘milt-meridiaan’, ‘nier-meridiaan’ enz.
Zoals op alle wegen, kan het verkeer vastlopen en bestaan er alternatieve routes.

Het is de bedoeling dat het verkeer, non-stop door het hele lichaam kan rijden, en dan wel in een bepaalde route en richting, zodat elk orgaan op het moment dat er extra energie nodig is die ook krijgt. In de ochtend ontvangt bijvoorbeeld je dikke darm energie en je gaat ontlasten. Nadien ontvangt je maag energie, om je ontbijt te verwerken …

Je zult in de loop van je leven lading (energie) verliezen en ten slotte geheel opmaken.
Hoe groot je lading en het verlies is, hangt ervan af hoeveel lading je bij de start mee hebt gekregen, wat je tegen komt, of je wijs ermee om weet te gaan en hoe zuinig je op je lading bent. Heb je geen of te weinig levensenergie over, sterf je.

Hoofdeigenschappen van Qi

1. Alles in het universum is een eenheid en met elkaar verbonden door Qi (Hun Yuan Qi)
2. Qi kan zich verdichten tot fysieke vorm (Ju Chen Xing)
3. Fysieke vorm kan uiteenvallen in vormloze Qi (Shan Cheng Feng)
4. Qi volgt de geest (Shen Guan Tong)
5. Qi bestaat op verschillende niveau’s in verschillende vormen
6. Open en sluiten, verzamelen en verspreiden zijn de basis bewegingen en veranderingen van Qi

Qi…
There was something formless and perfect
before the universe was born.
It is serene. Empty.
Infinite. Eternally present.


From it, like from a mother,
everything living has come.


It flows through all things,
inside and outside, and returns
to the origin of all things.


It manifests as the spaciousness of the sky.
it manifests as the vastness of galaxies, stars, and planets.
it manifests as human life
.”
– Lao Tzu, Dao De Jing –


There was something formless and perfect
before the universe was born.
It is serene. Empty.
Infinite. Eternally present.

From it, like from a mother,
everything living has come.

It flows through all things,
inside and outside, and returns
to the origin of all things.

It manifests as the spaciousness of the sky.
it manifests as the vastness of galaxies, stars, and planets.
it manifests as human life.

Lao Tzu, Dao De Jing

Wat zijn Reiki symbolen?

Reiki symbolen zijn de symbolen waarmee je wordt ingewijd bij Reiki.
Je kan met deze symbolen gaan werken vanaf level II in Reiki. Bij deze inwijding zal de energetisch toegang tot deze symbolen voor jou worden ontgrendeld en krijg je uitleg hoe ermee te werken.
Met deze symbolen kan je de universele energie sturen en zo processen op gang brengen. De symbolen zelf hebben geen geheime krachten.
Door de symbolen te zien, te tekenen, te gebruiken zit de mogelijkheid erin dat je deze kracht bij jou wordt opgeroepen en er contact is met de kosmische intelligentie.

De symbolen komen in verschillende culturen voor en kennen hun oorsprong in het boeddhisme, Tantrisme en de Gi-Gong.

Wanneer je een Reiki behandeling geeft kan je de Reiki tekens visualiseren en deze masseren in het fysieke lichaam of het aura van de ontvanger.

Cho Ku Rei

De eerste van de Reiki symbolen die we bespreken is Cho Ku Rei. De fonetische uitspraak van dit symbool is ‘Tsjo Koe Reé’.

De betekenis van dit symbool is: 

Verbind de energie in eenheid
verbind de Chi en de ziel
plaats de energie hier
De energie is hie
r

De afbeelding hierboven laat het symbool zien zoals je hem met je rechterhand maakt. Wanneer je dit symbool met jouw linkerhand maakt, dan maak je hem in spiegelbeeld. Vaak worden de linker en de rechterhand tegelijk gebruikt bij het maken van dit symbool.

Je linkerhand staat in contact met je rechter hersenhelft en is jouw Yin aspect.
Het Yin aspect is vooral vrouwelijk en kosmisch. 
Je rechterhand staat weer in contact met je linker hersenhelft en jouw Yang aspect. Het Yang aspect is juist meer mannelijk en aards.

Bij het maken van Cho Ku Rei intensiveer je de energie als een draaikolk. Als een wervelwind wordt de energie gebundeld en versterkt doorgegeven.

Je kan de draaiing van Cho Ku Rei 2 ½ keer maken of drie keer, afhankelijk van de sturing die je dit symbool wilt geven.
Wanneer je de draaiing 2 ½ keer maakt dan komt je hand uit in een beweging naar boven.
De energie wordt dan naar boven, naar het spirituele, gestuurd.
Kies je ervoor om de draaiing drie keer te maken dan komt jouw hand uit in beweging naar beneden.
De  energie wordt dan naar beneden gestuurd, wat goed is voor de aarding.

Per behandeling kan je kiezen of je de energie opwaarts of neerwaarts wilt sturen. Dit zal je natuurlijk worden afgestemd aan op de behoefte die de ontvanger op dat moment heeft. Vaak worden bij fysieke klachten een aardse sturing gegeven. Terwijl bij een spirituele of emotionele behandeling juist een spirituele sturing wordt gegeven.

Het effect van Cho Ku Rei

De beste metafoor voor Cho Ku Rei is een dimmer op energie.
Wanneer je in huis jouw verlichting harder of zachter aan wilt zetten dan gebruik je een dimmer. Hetzelfde geldt voor het sturen van energie. Wanneer je Cho Ku Rei van buiten naar binnen tekent dan zal de energie sterker worden en intensiever. Als je de energie van binnen naar buiten tekent dan zal deze afnemen en meer verspreiden.

Dit symbool is daarom een schitterend hulpmiddel in healings waarbij je de energie naar eigen wens kan activeren of verspreiden
———————————————————————————————-

Sei He Ki

De tweede van de Reiki symbolen die we bespreken is Sei He Ki. De fonetische uitspraak van dit symbool is ‘Sai Hé Kie’.

De betekenis ervan is:

Ik ben de boog
de pijl
en het doel

Hierbij is de linker gegolfde lijn Sei. De rechter lijn zonder de twee bolletjes He. En tot slot de twee bolletjes Ki.

Sei He Ki  is zeer geschikt wanneer je Reiki geeft in de aura van de ontvanger.
Het is een krachtig middel om heling te geven op het emotionele gebied en doorbreekt blokkades m.b.t. vrede, harmonie en evenwicht. 
Emotionele en fysieke klachten zijn vaak aan elkaar gebonden.

Wanneer men pijn heeft in de spieren op de bovenrug en nek, dan heeft dit vaak te maken met stress.
Je kan dan wel een fysieke behandeling geven, maar het effect daarvan is van korte duur. Effectiever is om het emotionele aspect van de klachten te behandelen met Sei He Ki. Wanneer de ontvanger emotioneel in balans is, maakt dit het een stuk makkelijker om ook de fysieke klachten te laten verdwijnen.

Sei He Ki kan ook gebruikt worden voor zuivering. Denk hierbij aan eten en drinken, maar ook aan de energie van (een groep) mensen.
Ook om gedachten te zuiveren wanneer er angst on nervositeit te voelen is. Dan is Sei He Ki een krachtig middel.
Door het symbool te visualiseren zal de spanning worden geneutraliseerd.

In combinatie met Cho Ku Rei wordt het gebruikt om ruimtes energetisch te reinigen.
Ga in het midden van de kamer staan en teken in alle 4 de bovenhoeken deze 2 symbolen terwijl je met jouw intentie alle negatieve energie de kamer uitstuurt. Vervolgens laat je de ruimte vullen met frisse en positieve energie.
———————————————————————————————-

Hon Sha Ze Sho Nen

Het derde van de Reiki symbolen die we bespreken is Hon Sha Ze Sho Nen. De fonetische uitspraak van dit symbool is ‘Hon sja zè sjo nèn.’

De betekenis ervan is:

Geen verleden, heden of toekomst
De Boeddha in mij reikt de Boeddha in jou
om verlichting en vrede te bevorderen
je bent onbeperkt en onbegrensd
je bent.

Het symbool Hon Sha Ze Sho Nen staat voor de brug:
verbinding tussen mensen en dieren in alle dimensies van tijd en ruimte.
Je kunt energie naar het verleden, heden en toekomst sturen.
Het symbool bestaat uit vijf verschillende Chinese karakters en wordt gebruikt in het boeddhisme en Shintoïsme.

Hon Sha Ze Sho Nen en de Brug

Door middel van de Brug is het mogelijk om een verbinding te maken met jezelf in een andere tijdsperiode. Wanneer je bijvoorbeeld een nare of traumatische ervaring hebt opgedaan in het verleden, dan kan je met Hon Sha Ze Sho Nen dit moment herbeleven.
Je kan nu andere keuzes maken met andere uitkomsten.
Omdat die uitkomst anders is zal het een effect hebben op het nu. Je kan jezelf dus Karmisch behandelen door dingen uit het verleden te herbeleven.

Het is ook mogelijk een brug te maken naar iemand die fysiek ver verwijderd is. Het gaat dus om Reiki op afstand.
Doordat je met jouw goede intenties denkt aan de andere persoon, Hon Sha Ze Sho Nen, Cho Ku Rei en Sei He Ki tekent is het mogelijk om contact te maken met de andere persoon. Vervolgens kan je positieve en helende energie naar die persoon toesturen.

Na afloop kan je contact met de ander opnemen om te vragen hoe het met ze gaat.
———————————————————————————————-

Dai Ko Myo

De vierde van de Reiki symbolen die we bespreken is Dai Ko Myo. De fonetische uitspraak van dit symbool is ‘Dai Koo Mioo.’
Dit symbool wordt ook wel het ‘Meester’symbool genoemd en staat voor verlichting, innerlijke kennis en waarheid.

Dit symbool lijkt het meest op een opgerolde slang. Dai Ko Myo wordt vooral gebruikt bij initiatief in Reiki.
Dit symbool legt de verbinding tussen jou en het kosmische. Denk hierbij aan een connectie tussen jou en God/ het Universum.

Dai Ko Myo opent mensen hun kruin chakra en zorgt ervoor de je een open kanaal voor de universele energie bent. Tijdens behandelingen kan je dit symbool ook gebruiken als je op zielniveau werkt. Omdat dit symbool veel van jouw intuïtie over energiesturing vraagt is het ongeschikt om zo maar bij iedere behandeling te gebruiken.

Dit symbool wordt door sommige Reiki Masters gebruikt tijdens de behandelingen. Het is belangrijk zelf te ervaren wat dit symbool kan doen en jouw eigen weg hierin te vinden. Sommige Reiki tekens kunnen per behandelsessie een andere uitwerking hebben.

———————————————————————————————-

Raku

De vijfde van de Reiki symbolen die we bespreken is Raku. De fonetische uitspraak van dit symbool is ‘Rakou.’

Raku lijkt het meest op een bliksemschicht maar wordt ook wel de Vuurslang genoemd.
Dit is het laatste Reiki teken dat je zal leren wanneer je een Master wilt worden.


Raku maakt het mogelijk het aura te openen om er vervolgens symbolen in te tekenen of in te blazen. Wanneer je bij Cho Ku Rei en  Sei He Ki  de aura wilt behandelen zal het symbool Raku je makkelijker toegang geven tot het aura van de ontvanger.

Bij het openen van Raku beweeg je jouw hand van boven (bij het hoofd van de ontvanger) naar beneden.
Bij het sluiten beweeg je hem van onder naar boven.

Het is hierbij belangrijk dat als je de Raku opent, je na afloop van de behandeling deze ook weer sluit.
Vergeet je dit dan is er nog steeds open aura verbinding voor de ontvanger wat kan zorgen dat wat er nadien ook gebeurt dit het rechtstreeks in de aura van de ontvanger gaat.

Raku kan ook gebruikt worden om de energieën van de gever en de ontvanger na afloop weer te scheiden.
———————————————————————————————-

Geen Traditionele Reiki Symbolen

Halu

Dit symbool wordt uitgesproken als: ” hooi-Lou
Het was gechanneld door een Reiki Master en werd naar verluidt gegeven door Sai Baba tijdens een meditatie.

Halu betekent liefde, waarheid en schoonheid.
Het kan ook betekenen harmonie.
Het wordt verondersteld om een diepere straal van genezing.
Dit symbool is een versterking van Zonar.


Te stellen dit de Z is voltooid en de piramide wordt toegevoegd.
Halu wordt gedacht om meer machtiger dan Zonar en werkt in hogere dimensies en op diepere niveaus.
Halu wordt gezegd dat het evenwicht te herstellen.


Er wordt gedacht om te komen tot “diepe healing ‘op causale en karmische niveau.
Net als de Usui Reiki symbool, Sei Hei Ki, wordt verondersteld te helpen negatieve patronen te ontbinden in het onbewuste het feit dat we gebruiken om onszelf te houden van de waarheid, en ook op te breken waan en ontkenning.
Het wordt ook gebruikt om een kanaal te openen naar hogere bewustzijn.
Het kan gebruikt worden om af te weren en te verdrijven psychische aanval en psychologische aanvallen.
Voor het gebruik van Halu voor dit doel, stelt het symbool in de lucht en komen naar je hartcentrum naar de goddelijke barmhartigheid.
Laten trekken en omring jezelf met het symbool en deze energie.
Kennen en opzet dat er geen psychische of psychologische aanvallen kunnen schadelijk voor u in de eenheid van deze liefde.
———————————————————————————————-

Zonar

Dit symbool wordt uitgesproken als: “zoe nar

Het werd gekanaliseerd door een Reiki Master en zogenaamd gegeven aan een desbetreffend persoon van Sai Baba tijdens een meditatie.
Zonar betekent ” oneindig ” of eeuwigheid

Op te stellen van het symbool, eerste trekking van de ” Z ” en vervolgens de oneindigheid drie keer.
Dit symbool wordt gedacht om te werken met vorige levens.
De theorie is dat de cellen de herinnering van het trauma te dragen, en ideeën uit zowel dit leven en vorige levens.

Deze symbolen wordt gedacht om ons te helpen het werk door middel van deze kwesties en hen vrij te laten en de bijbehorende Karma.
Door dit is het dacht goed te werken met kindermishandeling.
———————————————————————————————-

Harth

Dit symbool wordt uitgesproken precies zoals gespeld.

Het was gekanaliseerd door een Reiki Master.
Harth betekent Liefde, Waarheid, schoonheid, harmonie en Evenwicht.
Het is het belangrijkste symbool van Karuna Ki.

Het vertegenwoordigt de Oneindige Liefde en compassie van de bron.
Harth is een symbool voor het hart van die genezing en liefde stromen.
Het wordt gebruikt om het hart en de kwesties van te genezen het hart, en helpt een te ontwikkelen Karuna (mededogen).
Het is nuttig en behulpzaam bij het helen van relaties.
Harth herstelt onze liefde voor het leven en voor de dingen die we doen.
Harth is goed te gebruiken voor verslavingen van alle soorten.
———————————————————————————————-

Om

Dit symbool wordt uitgesproken als “Ah uu mm

Het is een Sanskriet symbool dat gebruikt wordt in vele Oosterse spirituele praktijken
Vertegenwoordigt het heelal functioneren als een gehele eenheid;
Een vader / moeder wenkte schepping, U = zoon / dochter van de evolutie van individuele zielen, en M absorberen van al het geschapene.
Het heilige geluid van het universum.
Om reinigt, stabiliseert en zeehonden de aura.
Het brengt in het licht, zuivert, beschermt en verbindt met GOD.

OM is gezongen en gevisualiseerd in goud door en individueel of in groepen worden gebruikt voor genezing of psychische afstemming;
geluid lasten psychisch de lucht met prana, die onder leiding van denken en kan worden gericht in het bijzonder.
Het is erkend als de oerklank en riepen om de controle natuurlijke verschijnselen; staat voor de drie manifestaties van alle leven: schepping, bewaring en vernietiging.
Gebruik in de inleiding proces afdichting in de andere symbolen of elk onderdeel van de inwijding zegel.
OM opent de kroon en als getekend boven het hoofd opent een pad naar God en hoger bewustzijn.
Ik heb gemerkt dat het herhalen van de mantra ” Ah Um mm ” dat de Reiki-energie verdubbelt, het is ook goed voor je Chakra’s.
———————————————————————————————-

Antahkarana

Een symbool, bestaande uit een kubus vorm met 7’s op het eerste gezicht oppervlakken.

Vermoedelijk van Tibetaanse oorsprong, hoewel dit niet kan worden bepaald.
Beweerde wondermiddel soort effecten hebben op alle gebieden van genezing.
Dit wordt gebruikt in een specifieke meditatie als ook op ” master frequentie generator platen “.

Deze dagen zijn er veel energie healing kunsten.
Hoewel het moet gezegd worden dat het leren van een van de ” Reiki is ” deze zal verhogen van uw persoonlijke ” trilling “, is het de extra oefening en het gebruik van de energie die de ” trilling ” toeneemt, niet het systeem.
Mensen die regelmatig mediteren ervaren dezelfde stijging in ” trilling ” met nooit te hebben genomen Reiki of andere helende kunst.

Oefenen consequent met een helende kunst welke zal verhogen van Uw ” trilling”.
Vermijd ” deze kunst is beter ” filosofie of denken.
Verzeker U ervan dat er iets “hoger” of beter is.


Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

 • stress en een gespannen of opgejaagd gevoel
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid of oververmoeidheid
 • concentratieproblemen
 • slapeloosheid
 • rugklachten
 • nek-en schouderklachten (gespannen spieren)
 • oorpijn
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • klachten in benen, voeten en heupen
 • klachten in handen, polsen, armen
 • maagkrampen
 • zwaar hoofd
 • irritatie
 • boosheid
 • uitzichtloosheid
 • ondersteuning bij relatie problemen (mentaal)
 • problemen meet aarding
 • rouwverwerking

Reiki werkt op meer dan symptomen. De energie stroomt door lichaam en geest in zijn geheel. Hierdoor worden dus ook de achterliggende oorzaken van het probleem aangepakt.

De gedachte achter de methode is dat alles bestaat uit energie.
Het kan toegepast worden op mannen, vrouwen, kinderen, op dieren en zelfs voorwerpen.
Als de energiestromen in het lichaam geblokkeerd raken, kan dat klachten tot gevolg hebben.
De Reiki-gever heeft de intentie om blokkades (soms ook van een afstand) op te heffen.

Een Reiki  behandeling is een liefdevolle, zachte en ontspannende behandeling met de bedoeling om het fysieke en spirituele welzijnsgevoel van de ontvanger te bevorderen. Een Reiki behandeling kan je doen bij een behandelaar op locatie. Of je kiest ervoor om een Reiki behandeling op afstand te doen. Een Reiki behandeling is absoluut zonder gevaar.

Reiki steunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is om te helen.
Een Reiki behandeling werkt zeer rustgevend en bevordert de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de klant of ontvanger.
Zaken die uit evenwicht zijn op mentaal, emotioneel of fysiek niveau worden gedurende de behandeling weer in evenwicht gebracht.

Voor en na een Reiki behandeling is het van belang dat je veel water drinkt. Dit komt doordat herstel van het zelfgenezende vermogen gaat altijd gepaard met een reinigingsproces op lichamelijk vlak.
Afvalstoffen die zich in de loop der jaren in je lichaam hebben opgehoopt komen weer losen worden door jouw organen verwijdert.

Wat voel je bij Reiki op Afstand?

Reiki op afstand is een beetje anders dan een ‘normale’ reiki massage.

Soms voel je eerst helemaal niks, en begin je pas na een week de effecten te ervaren.
Of pas na een tweede, derde of vierde behandeling een verschil merkt.
Hoe dan ook, je mag ervan uitgaan dat reiki altijd iets met je doet! Soms ervaar je juist meteen ontzettend veel:

 • Borrelende darmen zouden heel normaal zijn. Dit gevoel komt vanuit de Zonnevlecht. Volgens experts reageert dit chakra als eerst op een reiki behandeling.
 • Kou kan duiden op een blokkade. Bijvoorbeeld door emotionele kwesties, trauma’s, boosheid of verdriet.
 • Pijn zou je juist als iets positiefs kunnen zien.
  Volgens sommigen betekent dit namelijk dat een energieblokkade wordt opgeheven.
  De energie die je tijdens een behandeling ontvangt, wordt dan ontvangen door je lichaam.
 • Warmte is een veelvoorkomend gevoel tijdens een reiki behandeling. Je kunt een soort gevoel van veiligheid en liefde ervaren. Ook kan je een gevoel hebben dat er iets door je lichaam ‘stroomt’.
  Dit is de levensenergie die dan weer door je lichaam stroomt. Heel normaal dus dat wordt gezegd dat je een Reiki behandeling je zen voelt!

Na een Reiki sessie kan ook het volgende gebeuren:

 • Op korte termijn een verergering van symptomen (vb. enkele uren later)
 • Behoefte om te rusten of te slapen
 • Hoofdpijn
 • Emoties die schijnbaar uit het niks opwellen
 • Meer urineren (goed detox teken!)
 • Tijdelijke griepachtige symptomen

Maak je geen zorgen, het betekent dat je lichaam zichzelf opnieuw in balans brengt!

Doe het de rest van de dag rustig aan:

 • drink veel water of kruidenthee
 • vermijd cafeïne of alcohol
 • eet gezond
 • ga even de natuur in

Dit garandeert maximum uitwerking op het hele systeem.

Situaties waarin Reiki vermijdt

 • Wanneer er afstand wordt gewerkt is het belangrijk een tijdstip af te spreken zodat de gever er is dat de klant geen voertuig bestuurt of zware machines bedient. Reiki kan de ontvanger zo ontspannen dat hij of zij in slaap valt.
  Zorg er altijd voor dat de klant naar wie wordt Reiki stuurt, zich op een veilige plaats bevindt voordat er met de behandeling op afstand begonnen wordt!.
 • Wanneer de klant iets gebroken heeft, is het belangrijk dat de gebroken botten zijn gezet voor er aan Reiki geven wordt gedacht!.
  Reiki begint onmiddellijk te werken, maar kan de botten niet harden, waardoor de breuk verkeerd kan samengroeien.
 • Wanneer een klant een pacemaker in het lichaam heeft, vermijdt je op die plaats Reiki.
  Reiki maakt geen onderscheid tussen een machine en een persoon. De energie zou proberen de energie van de pacemaker aan te passen aan de rest van het lichaam en dit zou fatale gevolgen kunnen hebben. Het is echter prima om Reiki boven en onder de pacemaker toe te dienen. Alleen niet precies erboven.
 • Wanneer de klant koorts heeft en vooral een kind is Reiki geven een risico.
  De energie kan de temperatuur in het lichaam tot een gevaarlijk niveau verhogen.
  Wanneer iemand koorts heeft, moet je beginnen met het onttrekken van energie aan het lichaam totdat de koorts tot een normaler niveau is gedaald. Als je dat eenmaal hebt bereikt, kun je Reiki het lichaam in sturen om het genezingsproces op gang te brengen.
 • Ondergaat je klant een operatie, ook hier wordt er gewacht om Reiki te sturen.
  De Reiki-energie kan de anesthesie in het lichaam verstoren en ervoor zorgen dat de patiënt te vroeg wakker wordt. Zodra de operatie is voltooid, kunt u beginnen met het sturen van Reiki.
 • Beoefen nooit Reiki wanneer je cliënt dronken of onder invloed is.
  Alcohol of drugs kunnen het gevoel van energie tot een ongemakkelijk niveau verhogen.

Foto
Reiki een prachtige en veelzijdige geneeswijze.

Het kan worden beoefend als een op zichzelf staande sessie of in combinatie met massage, reflexologie of andere holistische behandelingen.
Ook al kan het je in essentie geen kwaad doen, toch moet je in sommige situaties voorzichtig zijn.

“Reiki relieves pain and symptoms and
can restore wholeness and health”
– Mark Colin –